Prvotrimestrální test

Nazývaný též screening 1.trimestru. Je dnes nejrozšířenějším způsobem, jak stanovit riziko možné genetické poruchy plodu a vyšetřit již na konci 3.měsíce i hlavní negenetické vrozené vady plodu. Nahrazuje opouštěný test ve druhém trimestru (tzv. triple test).Tento test je mezinárodně uznávaným standardem a doporučovaným vyšetřením i Českou gynekologicko-porodnickou společností. V Čechách se provádí se snahou a entusiasmem, tedy někdy i poněkud divoce. Nepřesnost jeho provedení má za následek i nepřesné výsledky. Při správném provedení zachytí cca 90% plodů s genetickou vadou při 3% pozitivně falešných výsledků („špatné“ výsledky u zdravého plodu), tato čísla by se neměla měnit – tedy první snižovat a druhé zvyšovat.
 
Část biochemická (vyšetření z krve těhotné) se provádí v 8.-11. týdnu v auditované laboratoři, odběr krve zajistíme u nás. Podrobné ultrazvukové zhodnocení plodu pak při jeho určité velikosti , přibližně ve 12.-14.týdnu. Může mít různý rozsah, základem je měření tzv. šíjového projasnění plodu. Takto provedený test má 15% výsledků, které budou hraniční, s nejasným doporučením dalšího postupu. Proto je žádoucí vyšetřit i další upřesňující známky, které odhad rizika přítomnosti genetické vady posunou jedním či druhým směrem. Při výběru pracoviště, kde chcete absolvovat prvotrimestrální screening, vždy hleďte na to, jestli jsou vyšetřovány všechny ultrazvukové parametry a jestli vyšetřující má audit FMF (Fetal Medicine Foundation), která celosvětově garantuje tuto metodu a srovnává výsledky měření všech vyšetřujících tak, aby metoda zůstala co nejpřesnější. Vyšetřující, který neprokáže patřičnou erudici, neobdrží audit na další období. K dohledání na http://fetalmedicine.org/certificates-of-competence , resp.https://courses.fetalmedicine.com/lists?course=1,https://courses.fetalmedicine.com/lists?marker=NB, https://courses.fetalmedicine.com/lists?marker=DV, https://courses.fetalmedicine.com/lists?marker=TR , kde zvolíte Českou republiku.

Test je vyhledávacím vyšetřením, výsledek udává pravděpodobnost, ultrazvuk prozatím neumí stanovit diagnosu genetické vady. Na to je nutné odebrat invazívně kousek placenty z dělohy (choriové klky) či později plodovou vodu (amniocentesa) a provést genetickou analýzu těchto buněk. Jako je chybou takové vyšetření neudělat v odůvodněných případech, je podobnou chybou podnikat tuto „invazi“ zbytečně. Odborná konzultace Vašich výsledků s navržením možností dalšího postupu je přirozenou součástí vyšetření u nás. Bonusem může být podle podmínek vyšetření a Vašeho přání stanovení pohlaví plodu.